Home

Protestantse Gemeente Ingwert
(Raerd-Dearsum-Poppenwier-Flansum-Abbenwier)

Bovenaan deze site staat een foto, die is genomen in het midden van Friesland. Een foto van het weidse Friese landschap. De foto illustreert de naam van deze site: ruimgeloven.nl. Daarmee willen we een gevoel van ruimte oproepen. Het is de verbeelding van een manier van omgaan met zingevingsvragen, die ruimte biedt.

Op het eerste gezicht lijkt het een vlak gebied. Zo ervaren veel mensen hun geloof ook. De hemel als woonplaats van goden is opgelost in witte wolken. De hel, onder de aarde als plaats van de het kwaad, is verdwenen. Soms wordt daar denigrerend over gesproken. We zouden leven in ‘platland’.
De vraag is of de manier van leven van de mensen die het oude vertrouwde geloof kwijtgeraakt zijn of van zich afgeschud hebben, inderdaad zo plat is. Wie goed naar de foto kijkt, ziet meer dan een platte vlakte.

Op het eerste gezicht wordt het vlakke land alleen onderbroken door met bomen omgeven boerderijen. Maar zo nu en dan steekt boven die bomen een toren uit, meestal verbonden met een kerk. Toren en kerk staan bijna altijd op een verhoging, op een terp. Vaak liggen deze terpen al meer dan duizend jaar in het landschap. Verhogingen vanwaar je het vlakke land kunt overzien en je je kunt oriënteren. Ieder mens heeft daar in meer of mindere mate behoefte aan. De behoefte om zo nu en dan even stil te staan en op een hoger niveau je leven en de wereld te overzien. Je beseft dan dat je eigenlijk maar een klein deeltje bent van de mensheid. Je vraagt je af waar je in je leven staat en wat het doel van dit alles is: je zoekt naar een perspectief. Zo is de hoge ligging van de kerken een symbool van het zoeken naar de zin van het leven.

Het ogenschijnlijk vlakke land wordt ook onderbroken door watergangen: vaarten en sloten. Soms zijn het restanten van de Middelzee, die duizend jaar geleden door het midden van Friesland stroomde. Deze waterlopen zorgen nog steeds voor de afvoer van een teveel aan water en bij droogte voor de toevoer ervan. Zo vormen ze de levensader van dit bijzondere gebied. Ook deze oude, uit de verte onzichtbare waterwegen zijn een symbool. Wanneer het geloof van vroeger iets vreemds is en onbekends is geworden, blijven die oude verhalen en tradities onbewust een rol spelen in ons leven en onze cultuur. Je komt ze tegen in schilderijen, muziek, literatuur, in de ordening van het dagelijkse leven en in ons denken over wat goed en slecht is.

Het weidse Friese landschap is dus minder plat dan het op het eerste gezicht lijkt. Misschien is ons leven in of na de geloofscrisis ook minder plat dan we denken, maar moeten we anders naar ons leven leren kijken. Misschien moeten we minder verticaal kijken (omhoog en naar beneden) en juist de blik horizontaal richten: op de ander. Daar ligt de zin van het leven: op ooghoogte.
Hier, in het midden van Friesland, bestaat een oude traditie van ‘ruim geloven’, wars van dogma’s en pasklare antwoorden op zingevingsvragen. De informatie in de columns, het nieuws, de agendatips en de links op deze site zijn bedoeld om behulpzaam te zijn bij het zoeken naar manieren van ruim geloven. Verhalen, gedachten en activiteiten die de weg wijzen naar een zin-vol leven.