Kerst in de Laurentius

Kerstnachtdienst in de Laurentiuskerk van Raerd
Maandagavond 24 december
22.00 uur

Ook dit jaar is het weer gelukt om een kerstkoor op de been te brengen, dat ervoor zal zorgen dat onze kerstnachtdienst het bijzondere karakter zal hebben, dat u de laatste jaren van ons gewend bent. Foppe Reitsma heeft de leiding. Voorganger in de dienst is onze eigen predikant Liesbet Geijlvoet. Martijn van Dongen verleent muzikale medewerking op haar blokfluit en Jelle Rollema bespeelt het orgel.

De opbrengst van de kerstcollecte gaat naar de stichting Fier. Met het geld worden er op duurzame wijze arbeidsplekken gecreëerd voor slachtoffers van geweld.

We hopen velen van u te mogen begroten. Na afloop is er traditiegetrouw gelegenheid om met een glaasje glühwein nog even na te praten en elkaar fijne kerstdagen te wensen.Film van betekenis

Op woensdagavond 9 januari om 19.30 uur vertonen we weer een film van betekenis in het Lokaal te Reduzum (de oprit rechts van de kerk, aan de rechterhand). De toegang is gratis.

Wie interesse heeft en nog niet op een andere manier de gedetailleerde informatie heeft ontvangen, kan een mail sturen naar laurentiuskerk@planet.nl.Lezing: Reis langs gevaarlijke bijbelse vrouwen in de schilderkunst

Maandagavond 4 februari in het dorpshuis te Raerd
Aanvang: 20.00 uur
Toegang: gratis

De oudtestamentische dames waren niet altijd zulke lieverdjes. Rebekka manipuleert erop los, Salomé danste voor niets minder dan het hoofd van Johannes, Judith en Jaël verslaan de vijand door list en bedrog om hun volk te redden. Wat is hun verhaal? Wat is een gevaarlijke vrouw eigenlijk is, in welk opzicht, hoe en voor wie?
Waarom zijn ze zo geliefd in de beeldende kunst?
Carla da Silva leidt ons langs de “moedige vrouwen” in de bijbel (OT) en leert ons kijken wat hun kracht is. Daarna gaat ze nader in op het verhaal van Judith. We zien hoe elke tijd haar op een eigen manier portretteert en wat dat zegt over die periode in de kunstgeschiedenis.

Carla da Silva studeerde af in de Joods-Amerikaanse literatuur en danste jarenlang bij het Caractère ensemble Aidjamal.