Focuslezing: Biologische Boer Jaring Brunia, een jonge boer met een missie

Maandagavond 25 november in het dorpshuis te Raerd
Aanvang: 20.00 uur
Toegang: gratis

Jaring Brunia heeft na de overname zeven jaar geleden het ouderlijk bedrijf volledig gereorganiseerd en toekomstbestendig gemaakt, juist door onconventionele keuzes te maken. Alles op de boerderij is gericht op ecologische processen. De natuur is de grootste bron van kennis, en de kracht van de natuur wordt optimaal benut. Daarom kalven alle koeien in het voorjaar, en wordt er zodra het kan maximaal beweid.

De koeien weiden in kruidenrijke graslanden; goed voor de koeien, maar ook goed voor de weidevogels. Deze kruidenrijke weiden worden geweid middels een stripgraas-systeem waarbij de dieren enkele uren dicht op elkaar weiden waarna het gras weer rust krijgt om volledig te herstellen. Volgens Jaring ontstaat er op deze manier een ideale weidevogelbiotoop in het voorjaar wat de kans dat jonge vogels overleven vergroot. Een van de eerste keuzes die gemaakt werden op het bedrijf was het realiseren van een plasdrasgebied van ongeveer 1 ha, deze plek ontwikkelt zich tot een plek waar de weidevogels graag op af komen.

Als biologisch melkveehouder doet Jaring Brunia uit Flansum dus alles anders, hij gebruikt de natuur als bron van kennis en inspiratie.
‘Als je naar de natuur kijkt, zie je dat alles klopt. En dat er verder weinig nodig is. Als ik de koeien en het grasland dus weer terugbreng in hun natuurlijke ritme, dan verandert mijn rol van boer in een soort van boswachter’, aldus Jaring Brunia. 
Waarom en hoe hij dit doet, komt hij vertellen tijdens zijn lezing.Sneinsbarren

zondag 24 november
10.30-12.15 uur

Een poging tot uitleg zonder alle verrassingen meteen prijs te geven

Laten we beginnen bij de naam Sneinsbarren.

Vrij vertaald betekent het – het zondagsgebeuren- en dat zegt ongeveer net zoveel als niks.

Dan maar naar de vraag: Wat gaat er gebeuren?
Hopelijk iets wat u niet had willen missen, dus reserveer alvast de vierde zondagochtend van de maand november 2019, februari 2020 en maart 2020 in uw agenda.

Op deze ochtenden van ongeveer 10.45 tot 12.15 uur gaan we elkaar vermaken, beproeven, onderhouden, nieuwsgierig maken, stimuleren, verbazen en wat al niet meer. Puttend uit gedichten, verhalen, beelden, kunstwerken, muziek, films, boeken en niet in de laatste plaats uit onszelf… In een serieuze maar ongebonden setting willen we proberen elkaars gedachten te ontdekken en waarderen. Elkaar uit te dagen maar niet te provoceren. Naar elkaar te luisteren maar ook met elkaar in gesprek te komen.
Doel: ontdekken wat de ander ervan vindt en er ons voordeel mee te doen. Met alle respect en waardering die daarbij hoort of sterker voorwaardelijk is.

Een vast onderdeel zal het GESPREK zijn. Een uitgebreid moment waarop we onze gedachten mogen laten gaan over alles wat ons raakt en bezighoudt. Maar we luisteren naar elkaar omdat we van elkaar willen weten en leren. Onverhuld maar bovenal onbevangen en onbevooroordeeld.
Dat is soms knap lastig….

De vorm zal zich al doende wel wijzen en staat – dit ter geruststelling – nog niet helemaal vast.
Een raamwerk waarin nog veel kan en mag. Zolang ik maar de leiding houd, sprak hij ootmoedig…..

De plaats: de tweede bijeenkomst op 24 november zal plaatsgrijpen in de Nicolaaskerk in Dearsum. Daarna zien we wat een goede vervolgplek voor februari en maart 2020 zal zijn.

Laten we kijken en grote ogen maken
Laten we luisteren en geraakt worden
Laten we een kopje koffie drinken en ons verbonden voelen
Laten we genieten van samen dingen in gesprek te houden
Het format zijn we zelf en dat maken we dan ook zelf. 
Al doende en al luisterend.                                                                                                                                                         

Wie mee wil doen en denken en uitvoeren.
Zij/hij is welkom. Hoop u in getale te zien op zondag 24 nvember aanstaande rond de klok van half elf.
In de Nicolaas van Dearsum.

Leeuwarden, oktober 2019. 
Sieger L. van der ZwaagFilm van betekenis

Op woensdagavond 15 januari om 19.30 uur vertonen we weer een film van betekenis in het Lokaal te Reduzum (de oprit rechts van de kerk, aan de rechterhand). De toegang is gratis.

Wie interesse heeft en nog niet op een andere manier de gedetailleerde informatie heeft ontvangen, kan een mail sturen naar laurentiuskerk@planet.nl.