Lezing Elena Cavagnaro: Menszijn en duurzame ontwikkeling

Maandagavond 29 januari
dorpshuis van Raerd
20.00-22.00 uur.
Toegang gratis.

De vraag wat het betekent mens te zijn, is een van de meest belangrijke vragen die we ons als mens kunnen stellen. Elena Cavagnaro (docent bedrijfsethiek aan de Stenden Hogeschool Leeuwarden) zal in haar lezing met ons op zoek gaan naar menszijn in relatie tot duurzame ontwikkeling. Duurzame ontwikkeling ziet zij breder dan bescherming van het milieu, want een goede kwaliteit van leven hangt niet alleen af van een schoon milieu, maar ook bijvoorbeeld van goed onderwijs, betaalbare zorg en zinvol werk. Is de mens in staat om een wereld te scheppen, waarbij kwaliteit van leven niet alleen van onze generatie maar ook van toekomstige generaties gewaarborgd is?Orgel(fiets)tocht 19 augustus met Theo Jellema

Op zondagmiddag 19 augustus wordt er een orgel(fiets)tocht georganiseerd, die voert langs drie monumentale Friese dorpskerken met hun historische orgels. Alle instrumenten zijn recentelijk gerestaureerd. Organist is Theo Jellema uit Leeuwarden.

De tocht begint om 13.30 uur in Boazum, waar zich een instrument bevindt uit 1791. Het is gemaakt door de orgelbouwer Gottlieb Heineman. Zijn werk werd in 1791 door de orgelbouwer Rudolf Knol voltooid. In 2012 werd het instrument gerestaureerd door de firma Bakker en Timmenga uit Leeuwarden.

Van Boazum voert de tocht naar Dearsum, waar zich een eenklaviers orgel bevindt van de firma Adema uit Leeuwarden. Het werd gebouwd in 1875 en verkeert nog helemaal in originele staat. Jarenlang heeft het gezwegen tot de restauratie van 2016 ervoor zorgde dat het instrument weer kon ademen. Eind december 2016 werd het overgedragen aan de kerkelijke gemeente. Ook voor deze restauratie is de firma Bakker en Timmenga verantwoordelijk.

De tocht eindigt met koffie/thee en koek in Raerd, waar een Hillebrand/van Dam-orgel staat uit 1816. Dit instrument werd eveneens in 2012 na een restauratie opgeleverd, in dit geval door de firma Reil uit Heerde.
Deelnamekosten bedragen 10 euro p.p.


Heineman/Knol 1791, Boazum


Gebr. Adema 1875, Dearsum


Hillebrand/van Dam 1816, Raerd