Laurentiuslezing Frits de Lange: Heilige Onrust. Een pelgrimage naar het hart van religie

Maandagavond 18 maart
20.00 uur
Laurentiuskerk, Buorren 9, 9012 DK RAERD

Oude geloofszekerheden verdampen; veel mensen kunnen weinig meer met de traditionele geloofsleer. Maar de behoefte aan spirituele verdieping en geloofsvernieuwing leeft enorm. Met Heilige Onrust. Een pelgrimage naar het hart van religie (Uitgeverij Ten Have) schreef Frits de Lange een boek voor hen die het besef hebben van iets groters en sterkers dan zijzelf, maar dat moeilijk onder woorden kunnen brengen.

De Lange zoekt naar nieuwe wegen, en gaat daarvoor te rade bij de moderne pelgrim, die tegenwoordig massaal naar Santiago de Compostella trekt. Voor de pelgrim 2.0 telt niet de kerkelijke leer, maar de spirituele en fysieke ervaring van de reis zelf. Ze voelen zich door iets of iemand (is dat ‘God’?) geroepen om op pad te gaan. Veel theologie zit in het hoofd – zeker bij protestanten. Het gaat over de leer. Maar dit is volgens Frits de Lange de kern van geloven: opstaan, in beweging komen, de ene voet voor de andere zetten. “Voor mij is de kern van geloof dat je de moed hebt om elke morgen opnieuw uit bed te stappen, te verlangen naar beter, voller, rechtvaardiger leven, en de hoop niet opgeeft dat het er ooit van komt.” In het spoor van de moderne pelgrim probeert De Lange tot het hart van de joods-christelijke traditie door te dringen.

Frits de Lange is hoogleraar Ethiek aan de Protestantse Theologische Universiteit, vestiging Groningen. www.fritsdelange.nl

De lezing is gratis voor inwoners van Reduzum, Friens, Idaerd, Raerd, Dearsum, Flansum, Abbenwier, Poppenwier en Protestantse Gemeente Ingwert-leden uit Jirnsum. Andere belangstellenden betalen € 6,- (inclusief koffie/thee).
Aanmelden voor vrijkaarten kan bij Jelle Rollema t/m zaterdag 16 maart: laurentiuskerk@planet.nl of tel. 0515-521261.
Gereserveerde kaarten kunnen op de avond van de lezing tot 19.50 uur in de Laurentiuskerk worden afgehaald.Film van betekenis

Op woensdagavond 15 mei maart om 19.30 uur vertonen we weer een film van betekenis in het Lokaal te Reduzum (de oprit rechts van de kerk, aan de rechterhand). De toegang is gratis.

Wie interesse heeft en nog niet op een andere manier de gedetailleerde informatie heeft ontvangen, kan een mail sturen naar laurentiuskerk@planet.nl.Orgelconcert Kees van Eersel

Op vrijdag 24 mei om 20.00 uur geeft organist Kees van Eersel een concert op het Hillebrand/van Dam-orgel van de Laurentiuskerk van Raerd.

Kees van Eersel (*1944) ontving zijn eerste orgellessen begin jaren 1950 van Gijs de Graaf, toenmalig organist van de Grote kerk te Vlaardingen.Van 1960 – 1971 studeerde hij (met enkele onderbrekingen) orgel aan het Rotterdams Conservatorium. Bij George Stam behaalde hij in 1967 het einddiploma solospel met aantekening voor improvisatie en in 1971 bij André Verwoerd de Prijs van Uitnemendheid.

Het eerste semester van 1969 studeerde hij aan de Schola Cantorum te Parijs bij Jean Langlais en behaalde aldaar de Prix de Virtuosité met de onderscheiding ’Maximum’. Na zijn benoeming als cantor-organist van de Grote of Maria Magdalenakerk te Goes studeerde hij gedurende het cursusjaar 1975/1976 kerkmuziek aan het Utrechts Conservatorium en behaalde de Praktijkdiploma’s Kerkelijk Koorleider en Kerkelijk Orgelspel.

Daarnaast studeerde hij beiaard aan de Nederlandse Beiaardschool te Amersfoort bij Leen ’t Hart en Peter Bakker. In 1977 behaalde hij het Praktijkdiploma Beiaardspel en in 1978 het Einddiploma Beiaardspel, beide met aantekening voor improvisatie.

Het programma van de betreffende avond wordt later bekendmaakt.