Lezing: Reis langs gevaarlijke bijbelse vrouwen in de schilderkunst

Maandagavond 4 februari in het dorpshuis te Raerd
Aanvang: 20.00 uur
Toegang: gratis

De oudtestamentische dames waren niet altijd zulke lieverdjes. Rebekka manipuleert erop los, Salomé danste voor niets minder dan het hoofd van Johannes, Judith en Jaël verslaan de vijand door list en bedrog om hun volk te redden. Wat is hun verhaal? Wat is een gevaarlijke vrouw eigenlijk is, in welk opzicht, hoe en voor wie?
Waarom zijn ze zo geliefd in de beeldende kunst?
Carla da Silva leidt ons langs de “moedige vrouwen” in de bijbel (OT) en leert ons kijken wat hun kracht is. Daarna gaat ze nader in op het verhaal van Judith. We zien hoe elke tijd haar op een eigen manier portretteert en wat dat zegt over die periode in de kunstgeschiedenis.

Carla da Silva studeerde af in de Joods-Amerikaanse literatuur en danste jarenlang bij het Caractère ensemble Aidjamal.

 Film van betekenis

Op woensdagavond 6 maart om 19.30 uur vertonen we weer een film van betekenis in het Lokaal te Reduzum (de oprit rechts van de kerk, aan de rechterhand). De toegang is gratis.

Wie interesse heeft en nog niet op een andere manier de gedetailleerde informatie heeft ontvangen, kan een mail sturen naar laurentiuskerk@planet.nl.Laurentiuslezing Frits de Lange: Heilige Onrust. Een pelgrimage naar het hart van religie

Maandagavond 18 maart
20.00 uur
Laurentiuskerk, Buorren 9, 9012 DK RAERD

Oude geloofszekerheden verdampen; veel mensen kunnen weinig meer met de traditionele geloofsleer. Maar de behoefte aan spirituele verdieping en geloofsvernieuwing leeft enorm. Met Heilige Onrust. Een pelgrimage naar het hart van religie (Uitgeverij Ten Have) schreef Frits de Lange een boek voor hen die het besef hebben van iets groters en sterkers dan zijzelf, maar dat moeilijk onder woorden kunnen brengen.

De Lange zoekt naar nieuwe wegen, en gaat daarvoor te rade bij de moderne pelgrim, die tegenwoordig massaal naar Santiago de Compostella trekt. Voor de pelgrim 2.0 telt niet de kerkelijke leer, maar de spirituele en fysieke ervaring van de reis zelf. Ze voelen zich door iets of iemand (is dat ‘God’?) geroepen om op pad te gaan. Veel theologie zit in het hoofd – zeker bij protestanten. Het gaat over de leer. Maar dit is volgens Frits de Lange de kern van geloven: opstaan, in beweging komen, de ene voet voor de andere zetten. “Voor mij is de kern van geloof dat je de moed hebt om elke morgen opnieuw uit bed te stappen, te verlangen naar beter, voller, rechtvaardiger leven, en de hoop niet opgeeft dat het er ooit van komt.” In het spoor van de moderne pelgrim probeert De Lange tot het hart van de joods-christelijke traditie door te dringen.

Frits de Lange is hoogleraar Ethiek aan de Protestantse Theologische Universiteit, vestiging Groningen. www.fritsdelange.nl

De lezing is gratis voor inwoners van Reduzum, Friens, Idaerd, Raerd, Dearsum, Flansum, Abbenwier, Poppenwier en Protestantse Gemeente Ingwert-leden uit Jirnsum. Andere belangstellenden betalen € 6,- (inclusief koffie/thee).
Aanmelden voor vrijkaarten kan bij Jelle Rollema t/m zaterdag 16 maart: laurentiuskerk@planet.nl of tel. 0515-521261.
Gereserveerde kaarten kunnen op de avond van de lezing tot 19.50 uur in de Laurentiuskerk worden afgehaald.