Lezing Reinier Nummerdor: Vruchtbare grensoverschrijding: over de dialoog tussen zen en de christelijke traditie

Maandagavond 27 november in het dorpshuis te Raerd
Aanvang: 20.00 uur
Toegang: gratis

In de loop der tijd werd Zen een inspirerend en onmisbaar onderdeel van de geloofsbeleving van predikant Reinier Nummerdor. Sinds september 2016 is hij officieel zenboeddhist. Geen gebruikelijke stap voor een predikant. Voor Reinier was het echter een logisch gevolg van hoe zijn geloofsbeleving zich door de jaren heen heeft ontwikkeld. Zen heeft gezorgd voor een nieuwe kijk op en beleving van zijn christelijk geloof. In zijn lezing zal hij daar dieper op ingaan.

 Lezing Elena Cavagnaro: Menszijn en duurzame ontwikkeling

Maandagavond 29 januari
dorpshuis van Raerd
20.00-22.00 uur.
Toegang gratis.

De vraag wat het betekent mens te zijn, is een van de meest belangrijke vragen die we ons als mens kunnen stellen. Elena Cavagnaro (docent bedrijfsethiek aan de Stenden Hogeschool Leeuwarden) zal in haar lezing met ons op zoek gaan naar menszijn in relatie tot duurzame ontwikkeling. Duurzame ontwikkeling ziet zij breder dan bescherming van het milieu, want een goede kwaliteit van leven hangt niet alleen af van een schoon milieu, maar ook bijvoorbeeld van goed onderwijs, betaalbare zorg en zinvol werk. Is de mens in staat om een wereld te scheppen, waarbij kwaliteit van leven niet alleen van onze generatie maar ook van toekomstige generaties gewaarborgd is?