Film van betekenis

Op woensdagavond 25 september om 19.30 uur vertonen we weer een film van betekenis in het Lokaal te Reduzum (de oprit rechts van de kerk, aan de rechterhand). De toegang is gratis.

Wie interesse heeft en nog niet op een andere manier de gedetailleerde informatie heeft ontvangen, kan een mail sturen naar laurentiuskerk@planet.nl.Focuslezing Sieger van der Zwaag: Identiteit

Maandagavond 14 oktober in het dorpshuis te Raerd
Aanvang: 20.00 uur
Toegang: gratis

Een lezing door Sieger L. van der Zwaag.
U weet wel, die….Of misschien weet u het niet en nu ik het schrijf, weet ik het zelf misschien ook niet zeker. Ruik ik daar crisis……??

Afijn, laten we als het echt moet die avond beginnen met een rondje voorstellen.
Dat slaat een flink gat in de avond en voedt ieders nieuwsgierigheid op korte termijn, maar beklijven zal het niet. U bent gewaarschuwd. Waarom zou het moeten beklijven?

Even een citaat. Dat staat altijd goed, nietwaar?
Niets duurt voort behalve verandering, alzo sprak Heraclitus die leefde van 540 tot 480 v. Chr.
En als dit nog niet voldoende geruststelt, dan schakelen we live/direct naar een quote van Petrus Augustus de Genestet (1829-1861): 
Wees u–zelf!’ sprak ik tot iemand;
Maar hij kon niet: hij was niemand.
Daarmee hebben we denkelijk ons punt wel gemaakt. 

Dus: bij twijfel paspoort meenemen. Er wordt gecontroleerd. Wie ben ik en hoe is dat allemaal zo gekomen?
En mogelijk nog belangrijker: Is er iets aan te doen, Was er iets aan te doen geweest, ooit, Waar komt mijn identiteit eigenlijk vandaan? 

Hoe analoog of digitaal wil en mag mijn ik nog zijn, Zijn er al Apps’ ter ondersteuning of moeten we vertrouwen op het al oude denken met de hand?

Laten we elkaar de nieren proeven en elkaar helpen te zijn wie we zijn.In de grootst mogelijke acceptatie. Zodat we met een glimlach om de lippen kunnen zeggen: Tja, zo is hon* nu eenmaal en ik doe het er graag mee.
Kan het zomaar opeens toch nog een heel leuke avond worden…..

Sieger L. van der Zwaag, Uw spreker van dienst
* hon = genderneutraalFilosofencafé Remonstranten: Jan Bout

Dinsdagavond 29 oktober in Tresoar, Boterhoek 1 te Leeuwarden.
Aanvang: 20.00 uur.
Toegang: 5 euro.

Jan Bout (1946) sinds 1975 werkzaam als psychotherapeut in ggz- instellingen en sinds 2007 in zijn eigen Psychotherapiepraktijk Quo Vadis. Vanaf 2013 is hij met collega’s van de narratieve beweging bezig zich te verdiepen in de filosofische invloeden in de relatie- en gezinstherapie onder leiding van filosoof Jan Flameling. Vanuit zijn persoonlijke  en professionele leven valt er genoeg te beschouwen met betrekking tot stuntelen.

In de filosofische traditie van Descartes, Ik denk, dus ik ben, en van Damasio, Ik voel, dus ik ben, was het thema van de Maand van de Filosofie 2019: Ík stuntel dus ik ben. Wat wordt er bedoeld met stuntelen?
Verwachtingen van jezelf of anderen bepalen mede het al dan niet stuntelen van jezelf of anderen, die versterkt kunnen worden door reacties, intern en extern.

Vanuit de narratieve beweging is er meer en meer aandacht gekomen voor het levensverhaal van mensen. Vanuit vele invalshoeken kan het levensverhaal bekeken worden. Persoonlijke elementen van levensverhalen zijn terug te brengen tot ieders eigen levensverhaal. Wat betekent stuntelen in dat kader? Wat of wie bepaalt de maatstaf? Want wie stuntelt er niet?

Filosofen als Nietzsche, Luijpen, Boerwinkel, Levinas, Foucault, Gilles Deleuze, Braidotti en vele grote namen uit de wereld van de psychologie spelen een rol in de lezing van deze avond. Welke uitspraken hebben zij gedaan in het kader van ons menselijk bestaan die hebben bijgedragen om meer zicht te krijgen op ons al dan niet succesvolle of stuntelige leven?

In welke mate zijn deze denkers en theoretici medeverantwoordelijk voor het ontstaan van maatstaven? Welke verwachtingen over mogelijkheden zijn er mede door hen gecreëerd?

De definitie van stuntelen is onderhevig aan de opvattingen van mensen die behoren tot onderscheiden groepen. Wat de een stuntelen noemt, is voor een ander gewoon gedrag.

Op welke wijze staan wij zelf tegenover anderen en weten we  er geen raad mee  met het anders-zijn van de Ander? Vreemd ervaren roept automatisch een reactie op. Wat is het verband met uitsluiten en /of openstaan voor hetgeen ons vreemd is? Van belang is ook om te onderzoeken wat de dominant, richting bepalende krachten in ieders leefomgeving zijn, waardoor mensen zichzelf of anderen ervaren als stuntelaars, prutsers of losers.

Inloop vanaf 19.00 uur. Reserveren is aan te bevelen.Filosofencafé Remonstranten: Hans Achterhuis

Dinsdagavond 12 november in Tresoar, Boterhoek 1 te Leeuwarden.
Aanvang: 20.00 uur.
Toegang: 5 euro.

Hans Achterhuis (1942) is emeritus hoogleraar Wijsbegeerte aan de Universiteit Twente. Hij is bekend als publieke intellectueel die zich regelmatig mengt in maatschappelijke discussies. De nadruk in zijn werk ligt op de sociale filosofie, waarbij hij zich heeft gericht op thema’s als ontwikkelingshulp, welzijnswerk, schaarste en technologie.

Zowel De utopie van de vrije markt (Lemniscaat 2010) als zijn magnum opus Met alle geweld (Lemniscaat 2008) werden onderscheiden met de Socrates Wisselbeker voor het beste filosofieboek van het jaar. De kunst van het vreedzaam vechten (Lemniscaat 2014) stond in 2015 op de shortlist voor deze prijs.
Van zijn klassieker uit 1979 De markt van welzijn en geluk verschijnt eind 2016 een actuele editie. Eerder publiceerde hij De erfenis van de utopie (1998), Politiek van goede bedoelingen (1999) en Utopie (2006).
Achterhuis recenseert wijsgerige literatuur voor de Volkskrant en is redacteur van het Kritisch Denkerslexicon en het Tijdschrift voor Filosofie.

Het neoliberalisme is oorspronkelijk als een economische utopie van een welvarende toekomst voor allen gepresenteerd. Als zodanig heb ik het in De utopie van de vrije markt dan ook bekritiseerd. Maar juist door het utopisch karakter ervan haalde deze kritiek, hoe overtuigend ze mij en veel anderen ook in de oren klonk, weinig uit. De beloftes van economische groei en vooruitgang houden stand, de toekomst blijft wenken. Een utopie is niet te weerleggen voor mensen die erin geloven; als ze morgen niet bereikt wordt, dan wel overmorgen.

Maar onlangs verscheen er een baanbrekende studie die de discussie over de marktordening van het neoliberalisme meer wetenschappelijk kan maken: De onzichtbare hand. Hoe markteconomieën opkomen en ondergaan van Bas van Bavel. Er blijken in het verleden vaker markteconomieën als de onze te hebben bestaan. Onze situatie als moderne mensen die in een maakbare toekomst geloven is niet zo uniek als wij denken. Uit de bestudering van de cycli van opkomst en neergang van eerder markteconomieën kunnen we lering trekken en de beloftes van het neoliberalisme kritisch wetenschappelijk toetsen.

Inloop vanaf 19.00 uur. Reserveren is aan te bevelen.