Kerst in de Laurentius

Ook dit jaar is het gelukt om een flink kerstkoor op de been te brengen, dat ervoor zal zorgen dat onze kerstnachtdienst het bijzondere karakter zal hebben, dat u de laatste jaren gewend bent. Omdat onze eigen predikant Liesbet Geijlvoet in de oneven jaren in de kerstnachtdienst in Reduzum voorgaat, hebben we een gastvoorganger. Het is pastor Catrien Bos-Switynk uit Kimswerd. Vooral in de vacante tijd, twee jaar geleden, heeft ze nogal eens een dienst bij ons geleid. Op de zondag van eerste advent, 1 december, was ze ook onze voorganger. Jelle Rollema bespeelt tijdens de kerstnachtdienst het orgel.

Als bestemming voor de kerstcollecte hebben we dit jaar de kledingbus van Súdwest-Fryslân gekozen. Mensen met heel weinig geld kunnen gratis kleding uit de bus aanschaffen en tegelijk is het een plek waar men anderen kan ontmoeten. Tijdens de dienst zullen we het doel nog kort toelichten.

We hopen velen van u op dinsdag 24 december om 22.00 uur in de Laurentiuskerk van Raerd te mogen begroten. Na afloop is er traditiegetrouw gelegenheid om met een glaasje glühwein nog even na te praten en elkaar fijne kerstdagen te wensen.Film van betekenis

Op woensdagavond 15 januari om 19.30 uur vertonen we weer een film van betekenis in het Lokaal te Reduzum (de oprit rechts van de kerk, aan de rechterhand). De toegang is gratis.

Wie interesse heeft en nog niet op een andere manier de gedetailleerde informatie heeft ontvangen, kan een mail sturen naar laurentiuskerk@planet.nl.Sneinsbarren

zondag 23 februari 2020
10.30-12.15 uur

Op 23 februari vindt alweer de derde editie van het Sneinsbarren plaats. In de Laurentiuskerk van Raerd laten Sieger van der Zwaag en anderen ons
– luisteren naar muziek
– kijken naar korte filmfragmenten
– genieten van foto’s en schilderijen
– wegdromen bij verhalen
– even onze gedachten verzetten en genieten
– samen koffiedrinken en met elkaar in gesprek gaan

Wie mee wil doen en denken en uitvoeren, zij/hij is welkom. We hopen u te zien op zondag 23 februari rond de klok van half elf.
In de Laurentius van Raerd.