Allerzielen

Op zondag 1 november herdenken we in de dienst van 9.30 uur in onze Laurentiuskerk de (oud-)dorpsgenoten die het afgelopen jaar zijn overleden. Hun familieleden worden in de loop van oktober voor deze dienst uitgenodigd, maar ook andere belangstellenden zijn uiteraard van harte welkom.