Het is de bedoeling om op zondag 2 mei voor het eerst weer een kerkdienst te houden.