Focuslezing: Biologische Boer Jaring Brunia, een jonge boer met een missie

Maandagavond 25 november in het dorpshuis te Raerd
Aanvang: 20.00 uur
Toegang: gratis

Jaring Brunia heeft na de overname zeven jaar geleden het ouderlijk bedrijf volledig gereorganiseerd en toekomstbestendig gemaakt, juist door onconventionele keuzes te maken. Alles op de boerderij is gericht op ecologische processen. De natuur is de grootste bron van kennis, en de kracht van de natuur wordt optimaal benut. Daarom kalven alle koeien in het voorjaar, en wordt er zodra het kan maximaal beweid.

De koeien weiden in kruidenrijke graslanden; goed voor de koeien, maar ook goed voor de weidevogels. Deze kruidenrijke weiden worden geweid middels een stripgraas-systeem waarbij de dieren enkele uren dicht op elkaar weiden waarna het gras weer rust krijgt om volledig te herstellen. Volgens Jaring ontstaat er op deze manier een ideale weidevogelbiotoop in het voorjaar wat de kans dat jonge vogels overleven vergroot. Een van de eerste keuzes die gemaakt werden op het bedrijf was het realiseren van een plasdrasgebied van ongeveer 1 ha, deze plek ontwikkelt zich tot een plek waar de weidevogels graag op af komen.

Als biologisch melkveehouder doet Jaring Brunia uit Flansum dus alles anders, hij gebruikt de natuur als bron van kennis en inspiratie.
‘Als je naar de natuur kijkt, zie je dat alles klopt. En dat er verder weinig nodig is. Als ik de koeien en het grasland dus weer terugbreng in hun natuurlijke ritme, dan verandert mijn rol van boer in een soort van boswachter’, aldus Jaring Brunia. 
Waarom en hoe hij dit doet, komt hij vertellen tijdens zijn lezing.