Ingwert (Raerd)

De Protestantse Gemeente Ingwert is ontstaan in augustus 2012 uit een fusie tussen de Hervormde Gemeente Jirnsum en de Hervormde Gemeente Raerd-Poppenwier. Beide gemeenten hadden een liberaal (‘vrijzinnig’) karakter. Ook de nieuwe protestantse gemeente  probeert een open en ruimdenkende geloofsgemeenschap te zijn.

De naam is ontleend aan het voormalige Franciscaanse klooster Ingwert bij Poppenwier.

Kerkdiensten worden tweemaal per maand gehouden in de Laurentiuskerk van Raerd. Op elke tweede zondag van de maand is er een viering om 9.30 uur. Na de dienst drinken we koffie.
Op elke vierde zondag van de maand houden we een viering met brood en wijn in het koor. We beginnen dan om 11.00 uur. In deze dienst streven we bewust naar het gebruik van nieuwe teksten en liederen.

Er zijn twee gespreksgroepen: een groep voor de iets ouderen en een groep ’20-40′.

Jaarlijks organiseren we in het voorjaar een Laurentiuslezing. We zoeken naar onderwerpen en sprekers die zich bevinden op het snijvlak van maatschappij en spiritualiteit. Lezingen worden aangekondigd op deze site (‘Actueel’) en in de regionale en provinciale pers.

Contact: (0515) 52 12 61 of  laurentiuskerk@planet.nl.