Kerstnachtdiensten

Ondanks de onzekere corona-omstandigheden proberen we als kerk toch een kerstnachtdienst te organiseren op kerstavond. Daarbij hanteren we noodgedwongen een protocol, waardoor het mogelijk moet zijn om veilig bij elkaar te komen.

Het plan is om een relatief korte dienst met elkaar te houden om 22.00 uur met maximaal dertig personen. Bij voldoende belangstelling willen we ook om 20.30 uur een viering houden. 

Het lijkt het verstandigst om dit jaar geen koor te laten meewerken. Het repeteren zou problemen opleveren en zonder koor is er ook meer ruimte voor bezoekers. Of we samen kunnen zingen, is nu nog de vraag. In elk geval zijn er wel voorzangers die de gemeentezang kunnen verzorgen. De glühwein na afloop slaan we dit jaar ook maar over.

Natuurlijk luiden we voorafgaande aan de dienst(en) wel de klokken. Want wat is een kerstavond zonder klokgelui?

Wie een kerstnachtdienst wil bijwonen, zal zich dit jaar even aan moeten melden. Dat kan uiterlijk dinsdag 22 december via email (laurentiuskerk@kpnmail.nl) of telefonisch (0515-521261). De volgende zaken willen we dan graag weten:

  • naam
  • aantal te verwachten personen
  • voorkeurstijdstip (20.30 of 22.00 uur)
  • telefoonnummer of email-adres.

Dat laatste is nodig om contact op te kunnen nemen als er op het laatste moment nog iets verandert. De dienst van 22.00 uur gaat in elk geval door, die van 20.30 uur alleen bij voldoende belangstelling.

Natuurlijk hopen we dat flink wat belangstellenden van bovenstaande uitnodiging gebruik zullen maken. Het biedt in elk geval de mogelijkheid om bij alle beperkingen toch iets van gezamenlijkheid en warmte te ervaren. Van harte welkom dus!