Leven na Pinksteren

Het Pinksterfeest is het feest van de geestkracht. Een universele kracht die mensen in beweging zet en de verschillen tussen mensen overwint. Die universele kracht uit zich als de mateloze liefde tot de ander. Het is die liefde die ons tot mens maakt en daarom onze levensbron is. De dichter Sytze de Vries omschrijft die geest van liefde als volgt:

 

Liefde

Liefde
volhardt
in het scheppen van ruimte

blijft waaien
als een milde lentewind
die bloeien laat
en niet verstikt

liefde
loopt niet te koop
uitdagend
met hoge borst

liefde
kent geen trots
die beschadigt
en beschaamd maakt

liefde
wil niet winnen
niet zelfgenoegzaam zijn
zich niet handhaven
koste wat kost

liefde
verdraagt geen onbetrouwbaarheid
maar deelt vreugde
om mensen
die op elkaar aan kunnen

liefde
is een alomvattend huis
en biedt een dak
voor totaal vertrouwen
voor grenzeloos verwachten

liefde houdt eindeloos vol
valt niet af

liefde
alleen
laat zich kennen
als toekomst
die blijft

 

Uit: Signaal, ’s-Gravenhage 1990.