Lezing Elena Cavagnaro: Menszijn en duurzame ontwikkeling

Maandagavond 29 januari
dorpshuis van Raerd
20.00-22.00 uur.
Toegang gratis.

De vraag wat het betekent mens te zijn, is een van de meest belangrijke vragen die we ons als mens kunnen stellen. Elena Cavagnaro (docent bedrijfsethiek aan de Stenden Hogeschool Leeuwarden) zal in haar lezing met ons op zoek gaan naar menszijn in relatie tot duurzame ontwikkeling. Duurzame ontwikkeling ziet zij breder dan bescherming van het milieu, want een goede kwaliteit van leven hangt niet alleen af van een schoon milieu, maar ook bijvoorbeeld van goed onderwijs, betaalbare zorg en zinvol werk. Is de mens in staat om een wereld te scheppen, waarbij kwaliteit van leven niet alleen van onze generatie maar ook van toekomstige generaties gewaarborgd is?