Mediatie donderdag 14 januari

Voor uw aangezicht Heer
laat ik mijn masker af gaan.
Delf mijn gezicht op,
maak mij mooi:
Wie ik zie.
Wie ik verstopt heb
achter de vele maskers die wij dragen

Die persoon, die ken ik niet.
Niet méér.
Zijn wij alleen diegene die wij weerspiegelen in het gezicht van de ander?
In het gesprek, worden we dan pas wie we echt zijn?
Maar als we alleen zijn, 
in deze lock down noodgedwongen veel 
in onze eigen binnenkamer,
wie is de persoon dan die wij daar zien?

Waren wij barmhartig en vol liefde
naar die ander op ons pad,
waarom dan zo hard, zo hard voor déze persoon,  die wij dag aan dag zien
als wij onze maskers één voor één 
loslaten.
Delf dan mijn gezicht op, Heer,
mijn ware gezicht
mijn stralende gezicht
mijn gezicht vol liefde
weerspiegel deze liefde in uw blik naar mij  – ben ik dat?
Kijk ik zó naar anderen?

Waarom dan zo hard naar mij zelf,
waarom deze harde blik naar mijn diepste zelf,
als ik voor andere zoveel met liefde kan bedekken;
heel kan maken,
kan laten stralen.
Straal dan naar mij.
Straal dan naar de mens verborgen in ons diepste, diepste zelf
Delf mijn gezicht op , maak mij mooi
in mijn eigen ogen,
Zoals U , jij ,ons ziet.

Mogen we barmhartig zijn voor de ander
De ander liefhebben, Zoals onszelf
Uw liefde is het die ons optilt
En ons ware gezicht laat stralen

Luister naar het lied: Delf mijn gezicht op, Huub Oosterhuis

Lees uit de bijbel Romeinen 12: 9-21
https://bijbel.eo.nl/bijbel/romeinen/12

Lees over de Liefde uit Het boek van Mirdad van Michael Naimy

Je leeft om te leren liefhebben,
Je hebt lief om te leren leven.
Een andere les wordt niet vereist

Op een dag, nadat de wind de golven, de getijden en de zwaartekracht
Meester zijn geworden, zullen we de energieën der liefde gebruiken…
Dan zal de mens voor de tweede keer in de geschiedenis van de wereld
Het vuur ontdekken.

Liefde is een keuze, niet een eenvoudige of een noodzakelijkerwijs rationele keuze,
Maar eerder een bereidheid om er voor anderen te zijn, 
zonder voorwendsels of slinksheid.

Liefde schept altijd
Zij vernietigt nooit…
Hierin ligt de enige belofte
Voor de mens besloten…

Want uiteindelijk zijn we zoals we liefhebben.
Het is de liefde die onze status bepaalt.
We kunnen geen grote dingen verrichten.
Alleen kleine dingen met grote liefde…

Tot slot
Mocht je behoefte hebben aan een gesprek, of samen stil zijn over de telefoon of app of skype?
Samen wandelen of uitkijken over het ‘dykje’? Bel gerust en dan maken we een afspraak.

Houd moed , Heb lief