Sneinsbarren

zondag 27 oktober
10.45-12.15 uur

Een poging tot uitleg zonder alle verrassingen meteen prijs te geven

Laten we beginnen bij de naam Sneinsbarren.

Vrij vertaald betekent het – het zondagsgebeuren- en dat zegt ongeveer net zoveel als niks.

Dan maar naar de vraag: Wat gaat er gebeuren?
Hopelijk iets wat u niet had willen missen, dus reserveer alvast de vierde zondagochtend van de maand oktober 2019, november 2019, februari 2020 en maart 2020 in uw agenda.

Op deze ochtenden van ongeveer 10.45 tot 12.15 uur gaan we elkaar vermaken, beproeven, onderhouden, nieuwsgierig maken, stimuleren, verbazen en wat al niet meer. Puttend uit gedichten, verhalen, beelden, kunstwerken, muziek, films, boeken en niet in de laatste plaats uit onszelf… In een serieuze maar ongebonden setting willen we proberen elkaars gedachten te ontdekken en waarderen. Elkaar uit te dagen maar niet te provoceren. Naar elkaar te luisteren maar ook met elkaar in gesprek te komen.
Doel: ontdekken wat de ander ervan vindt en er ons voordeel mee te doen. Met alle respect en waardering die daarbij hoort of sterker voorwaardelijk is.

Een vast onderdeel zal het GESPREK zijn. Een uitgebreid moment waarop we onze gedachten mogen laten gaan over alles wat ons raakt en bezighoudt. Maar we luisteren naar elkaar omdat we van elkaar willen weten en leren. Onverhuld maar bovenal onbevangen en onbevooroordeeld.
Dat is soms knap lastig….

De vorm zal zich al doende wel wijzen en staat – dit ter geruststelling – nog niet helemaal vast.
Een raamwerk waarin nog veel kan en mag. Zolang ik maar de leiding houd, sprak hij ootmoedig…..

De plaats(en): de eerste keer 27 oktober 2019 zal plaatsgrijpen in de Laurentiuskerk in Raerd en de tweede keer waarschijnlijk in de geborchten van het kerkje van Dearsum. Daarna zien we wat een goede vervolgplek zou zijn. 

Laten we kijken en grote ogen maken
Laten we luisteren en geraakt worden
Laten we een kopje koffie drinken en ons verbonden voelen
Laten we genieten van samen dingen in gesprek te houden
Het format zijn we zelf en dat maken we dan ook zelf. 
Al doende en al luisterend.                                                                                                                                                         

Wie mee wil doen en denken en uitvoeren.
Zij/hij is welkom. Hoop u in getale te zien op zondag 27 oktober aanstaande rond de klok van half elf.
In de Laurentius van Raerd.

Leeuwarden, september 2019.  
Sieger L. van der Zwaag