Winterprogramma Focus 2016-2017

De worsteling met Het Kwaad

De werkgroep Focus van de kerken van Reduzum en Raerd heeft voor de activiteiten van dit jaar als thema Het Kwaad gekozen.
Sinds een paar eeuwen geloven we dat als iedereen een goede opleiding zou krijgen en iedereen z’n best zou doen, ruzie, geweld en oorlog zullen verdwijnen. Als iedereen redelijk zou denken en als gevolg daarvan redelijk zou handelen zou het kwaad niet meer hoeven gebeuren. Want van nature zijn wij toch van goede wil? En willen is kunnen, nietwaar? Maar in de praktijk blijkt dat toch lastiger te zijn dan we dachten. Kijk alleen maar naar de conflicten in relaties en gezinnen. En wie herkent het niet: je doet iets met de beste bedoelingen, maar het gevolg is één grote doffe ellende.

In de lezingen en via films wordt dit seizoen Het Kwaad van verschillende kanten belicht. De toegang is gratis. Lezingen worden gehouden in het dorpshuis van Raerd (aanvang 20.00 uur), films worden vertoond in het Lokaal naast de kerk van Reduzum (aanvang 19.30 uur).
Iedere activiteit wordt via de website/dorpskrant/kerkbladen van Reduzum en Raerd uitgebreider aangekondigd. Wilt u via de mail op de hoogte worden gehouden van onze activiteiten? Stuur een mailtje naar Jelle Rollema: j.rollema@planet.nl. U krijgt dan kort voor iedere activiteit per mail een herinnering met uitgebreidere informatie over de lezing of de film.

Verder is naar aanleiding van de lezing over zenmeditatie door Reinier Nummerdor uit Grou het idee ontstaan een cursus zenmeditatie op zes woensdagavonden te organiseren in Reduzum. De cursus leider is Reinier Nummerdor. Om de cursus door te kunnen laten gaan zijn er nog een paar deelnemers nodig. Voor aanmelding en meer informatie: Marijke Wassenaar, tel. 0566-601243, e-mail: m.wassenaar8@chello.nl.

We geven alvast een overzicht van de activiteiten:
– woensdagavond 21 september: film No Country for Old Men
Een beklemmend achtervolgingsdrama over de teloorgang van Amerika door misdaad, drugs en cynisme. De klassiek western vertelt ‘how the west was won’. Deze ‘western’ van de gebroeders Coen laat zien ‘how the west was lost’. Een daarmee is het een land geworden waar geen plaats is voor oude mannen, omdat mannen jong sterven of als ze ouder zijn het gevoel hebben er niet meer thuis te zijn. Vlakbij de Rio Grande worden tijdens het jagen enkele lijken, heroïne en een koffer met meer dan 2 miljoen dollar (de uitkomst van een mislukte drugsdeal) gevonden. Wat volgt is een levensgevaarlijk kat-en-muisspel in een land dat niet geschikt is voor oude mannen.
De film won twee Golden Globes en kreeg in 2008 vier Oscars.

– maandagavond 10 oktober: lezing door artistiek directeur van Tryater Ira Judkovskaja

– woensdagavond 9 november: film We need to talk about Kevin

– maandagavond 21 november: lezing door filosoof Edward van der Tuuk

– woensdagavond 11 januari: film Irrational man

– maandagavond 30 januari: lezing door docent filosofie Sieger L. van der Zwaag

– woensdagavond 8 februari: film Hannah Arendt

– maandagavond 27 maart: Laurentiuslezing in de Laurentiuskerk van Raerd door schrijver, dichter, vertaler en publicist Jabik Veenbaas

Woensdagavond 19 april: film Son of Saul

Iedere derde woensdag van de maand Tussenuur: van 19.00-20.00 uur een meditatief moment (stilte en muziek) in de kerk van Reduzum.