Winterprogramma Focus 2019-2020

Seizoen 2019—2020

Thema: Identiteit

Met:

  • Sieger L. van der Zwaag
  • Bio-boer Jaring Brunia (Flansum)
  • Edward van der Tuuk
  • Burgemeester Jannewietske de Vries
  • Vijf keer een film van betekenis

De films zijn te zien in het Lokaal te Reduzum (de oprit rechts van de kerk, aan de rechterhand). Tijd: 19.30 uur. Toegang en koffie/thee gratis.

De lezingen worden gehouden in het dorpshuis van Raerd. Tijd: 20.00—22.00 uur. Toegang en koffie/thee gratis, behalve bij de Laurentiuslezing (zie bij 18 maart).

Woensdagavond 25 september (Reduzum)
Film van betekenis
Wilt u weten welke, stuur dan een mail naar laurentiuskerk@planet.nl

Maandagavond 14 oktober (Raerd)
Lezing: Waar komt mijn identiteit vandaan?
door Sieger L. van der Zwaag, schrijver/dichter/levenskunstenaar en filosoof
Wie ben ik en hoe is dat allemaal zo gekomen?
En mogelijk nog belangrijker. Is er iets aan te doen? Was er iets aan te doen geweest, ooit?
Waar komt mijn identiteit eigenlijk vandaan? Hoe analoog of digitaal wil en mag mijn ik nog zijn?
Zijn er al Apps’ ter ondersteuning of moeten wevertrouwen op het al oude denken met de hand?
Laten we elkaar de nieren proeven en elkaar helpen te zijn wie we zijn.
In de grootst mogelijke acceptatie. Kan het zomaar opeens toch nog een heel leuke avond worden……..

Woensdagavond 6 november (Reduzum)
Film van betekenis
Wilt u weten welke, stuur dan een mail naar laurentiuskerk@planet.nl

Maandagavond 25 november (Raerd)
Lezing: Biologische Boer Jaring Brunia, een jonge boer met een missie
Als biologisch melkveehouder doet Jaring Brunia uit Flansum alles anders, hij gebruikt de natuur als bron van kennis en inspiratie.
‘Als je naar de natuur kijkt, zie je dat alles klopt. En dat er verder weinig nodig is. Als ik de koeien en het grasland dus weer terugbreng in hun natuurlijk ritme, dan verandert mijn rol van boer in een soort van boswachter’, aldus Jaring Brunia.
Waarom en hoe hij dit doet, komt hij vertellen tijdens zijn lezing.

Woensdagavond 15 januari (Reduzum)
Film van betekenis
Wilt u weten welke, stuur dan een mail naar laurentiuskerk@planet.nl

Maandagavond 10 februari (Raerd)
Lezing: De ontzuilde burger op zoek naar identiteit. Over de internet-bubbles als nieuwe verzuiling.
Door Edward van der Tuuk, docent filosofie en ethiek.
Waar Verlichtings-filosofen nog geloofden dat kennis en informatie de burger zouden verlichten en emanciperen, moeten we misschien vaststellen dat de internet-informatie-revolutie vooral verwarring, onzekerheid, angst, tribalisme en polarisatie teweeg heeft gebracht.
‘Vertrouwen in de toekomst’ luidt de titel dat het regeerakkoord in oktober 2017 meekreeg. Het lijkt een bezwering van gevoelens van onzekerheid, onveiligheid, verwarring en animositeit die het publieke debat domineren.
Deze gevoelens manifesteren zich in wantrouwen jegens politiek, media, wetenschap en andere instituties die de fundamenten vormen van de moderne maatschappij. Hoe herstellen we de dialoog?

Woensdagavond 4 maart (Reduzum)
Film van betekenis
Wilt u weten welke, stuur dan een mail naar laurentiuskerk@planet.nl

Maandagavond 16 maart of 20 april  (Raerd)
Laurentiuslezing door burgemeester Jannewietske de Vries
Onderwerp en exacte datum worden nog bekendgemaakt.
Plaats: Laurentiuskerk van Raerd. Tijd: 20.00 uur.
Toegang gratis voor de inwoners van Dearsum, Reduzum/Idaerd/Friens/Raerd/Poppenwier en Jirnsumer leden van de Prot. Gem. Ingwert. Overige bezoekers € 6 (incl. koffie en thee).

Woensdagavond 13 mei (Reduzum)
Film van betekenis
Wilt u weten welke, stuur dan een mail naar laurentiuskerk@planet.nl