Winterprogramma Focus 2018-2019

Deze pagina wordt binnenkort geactualiseerd.

Seizoen 2017—2018

Thema: Grenzen

Met:

  • Els de Groot over opvoeding en het stellen van grenzen
  • Reinier Nummerdor over inspirerende grensoverschrijdingen tussen Zen en de Christelijke traditie
  • Elena Cavagnaro over duurzaam menszijn
  • Paul van Erkelens over klimaatverandering en ‘De klimaatparaplu’ van Wetterskip Fryslân
  • Vijf keer een film van betekenis: Tomboy, Carol, Layla M., Still Alice en Perfetti Sconosciuto.

De films zijn te zien in het Lokaal te Reduzum (de oprit rechts van de kerk, aan de rechterhand). Tijd: 19.30 uur. Toegang en koffie/thee gratis.

De lezingen worden gehouden in het dorpshuis van Raerd. Tijd: 20.00—22.00 uur. Toegang en koffie/thee gratis, behalve bij de Laurentiuslezing (zie bij 16 april).

 

Woensdagavond 20 september (Reduzum)
Film van betekenis: Tomboy
Kinderen spelen voortdurend rollen. Het ene moment zijn ze een elfje, dan weer een superheld, of een roofdier. Maar als het tienjarige meisje Laure zich in haar nieuwe woonwijk in de buurt van Parijs aan de andere kinderen voorstelt als Michael, is er al snel geen sprake meer van spel.

Als zij samen met haar broer Younes wordt gearresteerd, springt de trotse Laure inventief om met de obstakels van haar sekseruil. Moet er gezwommen worden? Dan knipt ze haar badpak om tot zwembroek! Maar dat ze over niet al te lange tijd tegen de lamp moet lopen staat vast: na de zomervakantie gaat ze met naar nieuwe vriendjes naar school, waar ze ingeschreven staat als meisje.

Maandagavond 2 oktober (Raerd)
Lezing: Tussen die grenzen vond ik mooi mijn vrijheid terug
Kindercoach Els de Groot gaat tijdens haar lezing in op het probleem van grenzen stellen in de opvoeding. Dat vraagt vaak een investering en hoe doen we dat dan? Want het blijft lastig, nee is nee, en nee wordt soms ook wel ja. En is het nodig of mogen kinderen over grenzen heen gaan? Wat mogen (en kunnen) kinderen zelf bepalen en wat bepalen wij? Over deze lastige maar interessante materie gaat deze interactieve lezing.

Woensdagavond 1 november (Reduzum)
Film van betekenis: Carol
Een verfilming van het boek van Patricia Highsmiths The Price of Salt .

De film gaat over twee vrouwen uit verschillende milieus die verliefd op elkaar worden, waarna de getrouwde Carol de voogdij over haar dochtertje dreigt te verliezen. Kiest ze voor haar kind of de liefde?
Het is begin jaren ’50 in New York. In een groot warenhuis werkt Therese Belivet haar dagen vol.   Er is weinig passie en nagenoeg geen uitdaging te bekennen, totdat op een dag de charmante Carol Aird bij haar balie staat.

Maandagavond 27 november (Raerd)
Lezing: Vruchtbare grensoverschrijding: over de dialoog tussen Zen en de Christelijke traditie.
In de loop der tijd werd Zen een inspirerend en onmisbaar onderdeel van de geloofsbeleving van predikant Reinier Nummerdor. Sinds september 2016 is hij officieel zenboeddhist. Geen gebruikelijke stap voor een predikant. Voor Reinier was het echter een logisch gevolg van hoe zijn geloofsbeleving zich door de jaren heen heeft ontwikkeld. Zen heeft gezorgd voor een nieuwe kijk op – en beleving van zijn christelijk geloof. In zijn lezing zal hij daar dieper op ingaan.

Woensdagavond 10 januari (Reduzum)
Film van betekenis: Layla M.
De 18-jarige scholiere Layla windt zich op over alles wat met haar geloof of Marokkaanse afkomst te maken heeft. Even gemakkelijk protesteert zij tegen een discriminerende Nederlandse scheidsrechter als tegen het boerkaverbod. Zij vindt haar geassimileerde vader ‘dwalende’ en kijkt de hele tijd op haar laptop naar (gewelddadige) beelden uit het Midden-Oosten en naar predikers die de Koran op ‘juiste’ wijze interpreteren. Als ze samen met haar broer wordt gearresteerd, wordt de trotse en koppige Layla nog radicaler. Haar hoofddoek maakt plaats voor een gezichtsbedekkende nikab en ze zoekt contact met een vrome jonge islamist, Abdel, met wie ze trouwt. Samen met hem trekt ze naar Amman, in Jordanië.

Maandagavond 29 januari (Raerd)
Lezing: Menszijn en duurzame ontwikkeling
De vraag wat het betekent mens te zijn, is een van de meest belangrijke vragen die we ons als mens kunnen stellen. Elena Cavagnaro (docent bedrijfsethiek aan de Stenden Hogeschool Leeuwarden) zal in haar lezing met ons op zoek gaan naar menszijn in relatie tot duurzame ontwikkeling. Duurzame ontwikkeling ziet zij breder dan bescherming van het milieu, want een goede kwaliteit van leven hangt niet alleen af van een schoon milieu, maar ook bijvoorbeeld van goed onderwijs, betaalbare zorg en zinvol werk. Is de mens in staat om een wereld te scheppen waarbij kwaliteit van leven niet alleen van onze generatie maar ook van toekomstige generaties gewaarborgd is?

Woensdagavond 7 maart (Reduzum)
Film van betekenis: Still Alice
Tijdens een lezing kan de succesvolle neurolinguïst Dr. Alice Howland opeens het woord niet meer vinden dat ze wil gebruiken om het punt dat ze wil maken kracht bij te zetten. En dat terwijl Alice zo taalgevoelig is. Als Alice tijdens het joggen de weg kwijtraakt op de campus waar ze al jaren werkt, gaan de alarmbellen rinkelen. Al snel wordt ze gediagnosticeerd: ze heeft alzheimer, ook nog eens in een erfelijke variant. Dus haar twee dochters en zoon kunnen het ook hebben. De diagnose legt niet alleen een bom onder het bestaan van Alice maar onder het hele gezin.

Maandagavond 16 april  (Raerd)
Laurentiuslezing ‘Het klimaat verandert! Redden de waterschappen het?’            
Door Paul van Erkelens, dijkgraaf van het Wetterskip Fryslân.
De klimaatverandering stelt onze samenleving in de toekomst voor grote problemen. Hoe stellen we grenzen aan de overlast van het oprukkende water in de vorm van zeespiegelstijging, hoosbuien en verzilting? Regeren is vooruitzien. Het Wetterskip heeft daarom in ‘De klimaatparaplu’ beschreven hoe het wassende water beheersbaar blijft.  Dijkgraaf Paul van Erkelens zal tijdens de lezing de ingaan op de vraag hoe Wetterskip Fryslân tot een klimaatneutraal waterschap in 2030 wil komen en de plannen om Fryslân en het Groninger Westerkwartier klimaatbestendig te maken en leefbaar te houden voor de toekomst.

Plaats: Laurentiuskerk van Raerd. Tijd: 20.00 uur.
Toegang gratis voor de inwoners van Dearsum, Reduzum/Idaerd/Friens/Raerd/Poppenwier en Jirnsumer leden van de Prot. Gem. Ingwert. Overige bezoekers € 6 (incl. koffie en thee).

Woensdagavond 16 mei (Reduzum)
Film van betekenis: Perfetti  Sconosciuto
Iedereen heeft iets te verbergen in ‘Perfetti sconosciuti’ (Volmaakte vreemden). De zeven vrienden in de film blijken vreemden voor elkaar te zijn als ze hun smartphone-leven openbaren.  Als pubers plagen ze elkaar. Ruilen ze telefoons. En heel onschuldige zaken als een schoonheidsoperatie of kwesties rondom bejaarde ouders worden grote problemen. Wat is geheim? Wat is liegen? Is dat ook zoiets als niet de hele waarheid vertellen? Waar leg je de grens?