Home

Protestantse Gemeente Ingwert
(Raerd-Dearsum-Poppenwier-Flansum-Abbenwier)

Bovenaan deze site staat een foto van het dorp Dearsum met zijn Nicolaaskerk. Een foto van het weidse Friese landschap. De foto illustreert de naam van deze site: ruimgeloven.nl. Daarmee willen we een gevoel van ruimte oproepen. Het is de verbeelding van een manier van omgaan met zingevingsvragen, die ruimte biedt.

Op het eerste gezicht lijkt het Friese weidelandschap een vlak gebied. Zo ervaren veel mensen hun geloof ook. De hemel als woonplaats van goden is opgelost in witte wolken. De hel, onder de aarde als plaats van de het kwaad, is verdwenen. Soms wordt daar denigrerend over gesproken. We zouden leven in ‘platland’. De vraag is of de manier van leven van de mensen die het oude vertrouwde geloof kwijtgeraakt zijn of van zich afgeschud hebben, inderdaad zo plat is.

Het Friese landschap is in elk geval minder plat dan het op het eerste gezicht lijkt. Het wordt doorsneden door talloze watergangen: vaarten en sloten. Ze vormen de levensader van dit bijzondere gebied. Ook talrijk zijn de ooit door de mens opgeworpen terpen, waarop men bij overstromingen droge voeten kon houden. Later namen dijken en dijkjes die functie over. Dorpen met hun kerktorens en de wijdverspreid liggende boerderijen zijn bakens in het landschap.

Zoals de waterlopen blijven de oude verhalen en tradities onbewust een rol spelen in ons leven en onze cultuur. En soms hebben we de behoefte om even stil te staan en vanaf ons eigen terpje ons leven en de wereld te overzien. Je beseft dan dat je eigenlijk maar een klein deeltje bent van de mensheid. Je vraagt je af waar je in je leven staat en wat het doel van dit alles is: je zoekt naar een perspectief.

Hier, in het midden van Friesland, bestaat een oude traditie van ‘ruim geloven’, wars van dogma’s en pasklare antwoorden op zingevingsvragen. De informatie op deze site is bedoeld om behulpzaam te zijn bij het zoeken naar manieren van ‘ruim geloven’. Verhalen, gedachten en activiteiten die de weg wijzen naar een zin-vol leven.

Kerkdiensten

1 september 10.00 uurRaerdpastor C. Bos-Switijnk