Kerstnachtdienst

Een maand geleden gingen we er nog vanuit dat we zonder problemen weer een kerstnacht-/zangdienst konden organiseren. Inmiddels weten we dat we snel te optimistisch zijn. Dus moeten we ook nu weer een voorbehoud maken en vragen of bezoekers zich van tevoren aan willen melden.

We denken twee kerkdiensten te houden, een om half negen en een om tien uur. In elke dienst zijn zo’n dertig kerkgangers welkom. Wie een van de diensten op vrijdag 24 december ’s avonds om 20.30 of 22.00 uur wil bijwonen, vragen we zich even via de mail aan te melden: laurentiuskerk@kpnmail.nl. Geef tijdstip, naam en het aantal personen door. Voordeel hiervan is, dat we iedereen ook gemakkelijk op de hoogte kunnen brengen als we genoodzaakt zijn de plannen weer aan te passen. De meest recente informatie vindt u op www.ruimgeloven.nl/actueel en mocht de dienst helemaal niet door kunnen gaan, dan stellen we ook www.raerd.com op de hoogte.

Voorganger is onze eigen predikant ds. Liesbet Geijlvoet. Martijn van Dongen speelt blokfluit en Jelle Rollema orgel en virginaal.
De opbrengst van de collecte gaat naar Humanitas Zuidwest Friesland in Sneek.