Herdenking overledenen

Op zondag 5 november herdenken we in de dienst van 9.30 uur te Raerd de (oud-)inwoners van onze dorpen, die het afgelopen jaar zijn overleden. Hun familieleden worden met een brief voor deze bijeenkomst uitgenodigd, maar ook andere belangstellenden zijn uiteraard van harte welkom. 

Tijdens de dienst is er gelegenheid om een lichtje te ontsteken om ook iemand uit de eigen omgeving te gedenken.