Afsluiting kerstperiode 5 januari

Een meditatie over:  ‘Een land voor mensen’

Steek een kaarsje aan  of markeer het begin op een andere manier
Met een klankschaal, 
Of gewoon door goed te gaan zitten en 
Diep in en uit te ademen.

Zing lees of luister: Lied 489 Komt ons in diepe nacht ter ore

1  Komt ons in diepe nacht ter ore:
de morgenster is opgegaan,
een mensenkind voor ons geboren,
God zal ons redden is zijn naam.
Opent uw hart, gelooft uw ogen,
vertrouwt u toe aan wat gij ziet:
hoe ’t woord van God van alzo hoge
hier menselijk aan ons geschiedt.

2. Geen ander teken ons gegeven
geen licht in onze duisternis
dan deze mens om mee te leven
een God die onze broeder is.
Zingt voor uw God, Hij openbaarde
in Jezus zijn menslievendheid.
Zo wordt de wereld nieuwe aarde
en alle vlees aanschouwt het heil.

3. Zoals de zon komt met zijn zegen
een bruidegom van licht en vuur,
zo komt de koning van de vrede –
voorgoed gekomen is zijn uur.
Hij huwt de mensen aan elkander
zijn liefde gaat van mond tot mond.
Hij geeft zijn lichaam ons in handen.
Zo leven wij zijn nieuw verbond.

Tekst: Huub Oosterhuis
Melodie: Genève, 1551

Lezing: Genesis 13: 1-18 (bijvoorbeeld de Fryske Bibel)
https://bijbel.eo.nl/bijbel/genesis/13

Zing of lees Psalm 15
HEER, wie mag gast zijn in uw tent,
wie mag wonen op uw heilige berg?
2Wie de volmaakte weg gaat en doet wat goed is,
wie oprecht de waarheid spreekt.
3Hij doet aan lasterpraat niet mee,
hij benadeelt een ander niet
en drijft niet de spot met zijn naaste.

Mediteer over de vraag, een ideaal land.
Wat is een land in om te wonen waar jij het idee hebt waar het goed gaat
Wat vind je van dit droomland om je heen? In je eigen leven?
Hoe kun je mee bouwen aan dit ideale land in jou straat of jou familie?

Kijk en luister het kerstlied: ‘Soms breekt uw licht in mensen door onstuitbaar’ van Huub Oosterhuis op Youtube

Lees het vers: Er is een land waar vrouwen willen wonen
https://www.dbnl.org/tekst/kool007eris01_01/kool007eris01_01_0031.php