Kerstgroet 2021

Omdat we dit jaar weer geen kerstdiensten mogen hebben, een extra kerstgedachte om over na te denken en ons allemaal een hart onder de riem te steken. Pas goed op jezelf en elkaar. Heb moed, heb Lief !

Johannes 1:1-5 

Het Woord is mens geworden
In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. Het was in het begin bij God. Alles is erdoor ontstaan, zonder het Woord is niets ontstaan van wat bestaat. In het Woord was leven en het leven was het licht voor de mensen. Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen.

Gedicht: Icoon

Er schuilt een gedaante in mijn eigen ‘ik’
die anders is en levendiger en vrijer
die in zichzelf geen muren kent en tralies
geen eigendunk heeft en geen geldingsdrang
die zich weet los te maken uit de windsels
van angst en gal en treurig zelfbeklag
die opengaat en ademt in de ruimte
en luisteren wil, geduld heeft, troosten kan
en minnend inziet wat een ander mens bezielt
die geen bedenkingen, geen grenzen kent
en lachend geeft en deelt vanuit een
wijd besef dat allen op de aarde één zijn
en dat geen lot ons breken kan
omdat wij gronden in de echte liefde.
Soms in het donker kijkt dat diepste ‘ik’ mij aan
en herken ik het als de levende icoon
van wat ons ooit is aangezegd:
de nieuwe mens in mij en iedereen verborgen
zo ver, zo ver —-maar onder ons bereik…….

(uit “Door schemering en dageraad”  van Catharina Visser)

Liesbet Geijlvoet,
Leeuwarden, 22 december 2021