Dearsumer en Poppenwierster dominees

Hieronder geven we een overzicht van de predikanten die in de hervormde (tegenwoordig protestantse) gemeente van Dearsum en Poppenwier gestaan hebben. We baseren ons in eerste instantie op het overzicht in het tweede deel van de Naamlijst der predikanten, sedert de hervorming tot nu toe, in de Hervormde gemeenten van Friesland van Ds. T.A. Romein (Leeuwarden 1888). Het is de bedoeling in de loop van de tijd informatie over de betreffende predikanten toe te voegen.

1584-1587 Andreas Oosterbekius

1588-1589 Petrus Ambrosius

1590-1629 Gerlacus Habbonis

1629-1674 Hermannus Engelberti Wobbema

1674-1708 Johannes Althusius

1709-1719 Badius Renici

1720-1730 Nicolaus Olthof

1731-1783 Meinardus Atsma

1785-1786 Hendrik Cannegieter

1786-1804 Hermannus Haga

1806-1827 Jan Doorenbos

1829-1868 Lodewijk Lolcama

1868-1893 Hendrik Blankstein

1894-1915 Jan Visser

1915-1921 Pieter van der Veer

1921-1924 Abraham Kabel

1924-1931 Gerard Karel van der Horst (zie Wikipedia)

1938-1941 Henri Jean Ernst Caron (in combinatie met Jirnsum)

1941-1944 Anthonie Verstraaten

zie verder bij Raerder en Jirnsumer predikanten