Erbij horen

Steek een kaars aan, een lichtje of ga voor het zonnige raam zitten

Lees of zing het lied: 
Vol van verwachting zijn wij gekomen
om weer te weten waartoe wij bestaan.
Verstillend van binnen, verlangend te horen
het levende Woord dat opnieuw wordt geboren
waar mensen in aandacht en liefde verstaan. 

Tijd vloeit ineen; verleden worden heden,
toekomst wordt nu, maar altijd blijft het Woord:
herinnerd te worden aan hoe wij bedoeld zijn,
herscheppen de wereld waarmee wij vergroeid zijn,
die opdracht aan alles wat ademt gaat voort. 

Deze Lockdown duurt zo lang
Soms kijk ik ernaar uit,
dat iemand mij liet weten:
‘Ik mis jou, waar ben je toch,
laat het me toch weten hoe het met je gaat?’

We verlangen naar het gevoel
Verbonden te zijn met …..

Ertoe te behoren….
Ertoe te doen …

Bij wie hoor jij ? 
Als iemand vraagt: van wie en waar ben jij ?
Wat zou je dan antwoorden?
Gaat het dan om geboortegrond

‘Samen op de aarde 
Dat beloofde land
God zal ons bewaren 
Want hij houdt in stand’
                                lied 993

Gaat het dan om familie?
Vrienden?

Ik las dat we 
door deze Lockdown 
het contact verliezen
met onze vage kennissen.

Het is soms net of we door deze Lockdown onze samenhang verliezen.

Maandag 1 februari, zag ik, zal een psalm op het leesrooster staan
Psalm 87
Van de Korachieten, een psalm, een lied.
https://bijbel.eo.nl/bijbel/psalmen/87

Een loflied op Jeruzalem. De stad waar God koos om te wonen in de tempel.
Deze stad is een thuis voor iedereen.

Nu lijkt dat een droom, de wereld is zo verdeeld!
Maar ook toen was dat een droom
Rahab, het monster: Egypte
Babel, de eigenwijze mensen van die  stad wilden tot in de hemel opstijgen
Ook de andere volkeren waren vijanden in die tijd.

Maar toch is deze God er voor alle mensen en volkeren,
deze stad een stad voor iedereen.
Ongeacht wie je bent, waar je vandaan komt, hoe je leven tot nu was.

Bestaat er zulk een plek,
Waar je altijd thuis hoort
Ook al lijkt die plek ver weg en lijken de mensen voor jou onbekend?

Misschien dat de gedachte aan een plek
waar iedereen veilig is en welkom is,
thuishoort, gewoon omdat je erbij hoort
mij troost.
Dat je zelfs mag zeggen:
‘Mijn geboortegrond, mijn home Town, mijn familie en mijn alles…’
Ook al had je deze plek nog nooit gezien?

Lied: ‘Wees de grond onder mijn voeten’
tekst: Reinier Kleijer, melodie psalm 146

1 Wees de grond onder mijn voeten
wees het dak boven mijn hoofd
wijs mij richting op de route
naar de toekomst ons beloofd
Wees de bron waaruit ik put
Liefde, vrede en geluk.

2 Wees de stem in onze stilte
en het oor dat ons verstaat
wees de warmte als de kilte
onze liefde sterven laat;
En geef steeds betekenis
aan de vraag wat leven is.

3 Wees de ziel van mijn gedachten,
wees de drijfveer van mijn hand.
Breng het Rijk dat wij verwachten
mede door ons doen tot stand
Inspireer ons dag aan dag
met uw Geest en geef ons kracht.

4 Wees de zekerheid als twijfel
ons verlamt tot op het bot.
Laat in ons het inzicht rijpen
van wat mensen noemen ‘God’,
en zaai twijfel in mijn geest
als ik u te zeker weet.