Links

naar interessante sites op het gebied van levensbeschouwing

www.frieselutheranen.nl
Site van de Friese Lutherse gemeente.

www.fryskow.nl
Webstek fan’e Stifting Frysk Oekumenysk Wurkferbân. Foar nijsgjirriche teksten en ynformaasje oer it programma fan’e Earnewâldster Rûnte: klik op Earnewâld.

www.geloofinjeleven.nl
Deze website van de Ikon en de PKN wil geen antwoorden geven maar wil een spiegel bieden waarin je verschillende zienswijzen van hoe mensen omgaan met levensvragen en geloofvragen kunt ontdekken

www.ikon.nl
De IKON (Interkerkelijke Omroep Nederland) verricht media-activiteiten namens acht kerkgenootschappen.

www.interreligieuze-werkplaats.nl
Site met informatie, nieuws en teksten over het gesprek tussen verschillende religies.

www.levensvragen.nl
IKON site met interactieve zelfhulp bij levensvragen. Thema’s als verlies, vergeving, intimiteit, stress brengen je bij allerlei teksten.

www.musicareligiosa.nl
Site met 24 uur per dag (vooral klassieke) religieuze muziek via internet.

www.nieuwwij.nl
Hoe ziet een samenleving eruit waarin alle Nederlanders zich thuis kunnen voelen, ongeacht hun verschil in afkomst en levensovertuiging? Inspirerende ideeën, gesprekken, informatie en meningen over een nieuw W!J.

www.opgoedgerucht.nl
Theologen op zoek naar meer creativiteit, lef, spiritualiteit en humor in de kerk.

www.volzin.nu
Site van VolZin, opinieblad voor geloof en samenleving.

www.sneek.oddfellows.nl
Site van de Sneker Old fellowslsoge

www.sporenvangod.nl
Site van predikante Marianne Vonkeman

www.remonstranten.nl
Site van de landelijke Remonstrantse Broederschap

www.remonstranten.org/leeuwarden
Site van de Remonstrantse Gemeente Leeuwarden

www.taize.fr/nl
Nederlandse site van de oecumenische kloostergemeenschap Taizé. Hier vind je wekelijkse teksten, muziek, informatie over retraites, enzovoort.

www.vrijzichtmagazine.eu
Site voor mensen die nieuwsgierig zijn naar de verhouding van spiritualiteit, engagement en ethiek in de huidige samenleving.

www.vrijzinnigen.nl
De Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB is een vrijzinnige vereniging met een breed eigentijds aanbod op het gebied van spiritualiteit, religie en cultuur.

www.zinweb.nl
Zinweb, adviespartner, projectmaker en platform voor eigentijdse zingeving én communicatie.