Onze kerkelijke gemeente

De Protestantse Gemeente Ingwert is ontstaan in augustus 2011 uit een fusie tussen de Hervormde Gemeente Jirnsum en de Hervormde Gemeente Raerd-Poppenwier. Beide gemeenten hadden een liberaal (‘vrijzinnig’) karakter. Op 1 juni 2018 heeft zich de Hervormde Gemeente Dearsum zich bij ons gevoegd. Samen proberen we als nieuwe protestantse gemeente een open en ruimdenkende geloofsgemeenschap te zijn.

De naam is ontleend aan het voormalige Franciscaanse klooster Ingwert bij Poppenwier. De plaats waar het klooster stond, ligt precies in het midden van het gebied dat tot onze kerkelijke gemeente gerekend kan worden.

Kerkdiensten worden tweemaal per maand gehouden in de Laurentiuskerk van Raerd. Elke eerste zondag van de maand is er een viering om 9.30 uur in Raerd. Na de dienst drinken we koffie. Op elke derde zondag van de maand houden we een viering met brood en wijn in het koor van de kerk. We beginnen dan om 11.00 uur. In deze dienst streven we bewust naar het gebruik van nieuwe teksten en liederen.

Er is een gespreksgroep, die een paar keer per jaar bij elkaar komt.

Samen met de Hervormde Gemeente Reduzum c.a. vormen we een combinatie en delen we onze predikant ds. Liesbet Geijlvoet. We organiseren een aantal activiteiten die op een groter publiek gericht zijn dan alleen de kerkelijke gemeente. Het gaat dan om ‘films van betekenis’ in het lokaal bij de kerk van Reduzum en lezingen in het dorpshuis van Raerd. De organisatie hiervan is in handen van de werkgroep Focus.

Jaarlijks organiseren we in het voorjaar een Laurentiuslezing in de kerk van Raerd. We zoeken naar onderwerpen en sprekers die zich bevinden op het snijvlak van maatschappij en spiritualiteit.

Films en lezingen worden aangekondigd op deze site (‘Actueel’) en in de plaatselijke pers. Aan Laurentiuslezingen wordt grotere bekendheid gegeven.

Zesmaal per jaar verschijnt ons kerkblad, de Tsjerkestim. Mocht u dit digitaal willen ontvangen, dan kunt een email sturen naar onderstaand adres.

Contact: (0515) 52 12 61 of laurentiuskerk@kpnmail.nl.