Raerder en Jirnsumer predikanten

Hieronder geven we een overzicht van de predikanten die in de hervormde (tegenwoordig protestantse) gemeenten van Raerd en Jirnsum (tot 1864) gestaan hebben. We baseren ons in eerste instantie op het overzicht in het tweede deel van de Naamlijst der predikanten, sedert de hervorming tot nu toe, in de Hervormde gemeenten van Friesland van Ds. T.A. Romein (Leeuwarden 1888). Het is de bedoeling in de loop van de tijd informatie over de betreffende predikanten toe te voegen.

ca. 1581-1584 Johannes Nicolai van Wassenaar

1585-na 1602 Johannes Henrici Coverdianus

ca. 1603-1605 Johannes Nierssen/Niersenius

1606-1653 Johannes Meyer

1653-na 1671 Albertus Hessels Reen

1676-1683 Nicolaus Alma

1683-1685 Andreas Schuiringa

1687-voor 1695 Theodorus Grotius

1697-1738 Petrus Antonides

1736-1773 Theodorus Mentes

1775-1824 Fokko Liefsting

1824-1876 Rinze Kijlstra (laatste predikant van de combinatie Raerd-Jirnsum)

Raerd

1876-1890 Jan Wolter Lieftinck

1890-1895 Willem Adriaan van der Scheer

1896-1926 Tjalling Siebrandus van der Leij 

1926-1934 Johan Herman Oterdoom

1936-1939 Gottlieb Wilhelm Bonno Anton Thoden van Velzen

1940-1945 Gerrit Daniël Boerlage

1947-1950 Klaas Mulder

1950-1956 Jan Hendrik Bokhove

1956-1966 Hayo Edo Vermeulen

1977-1981 Dammis Vroegindeweij

Jirnsum

1864-1869 Willem Frederik Karel Klinkenberg

1869-1899 Herman Johannes Dingemans

1899-1935 Frans de Boer

1938-1941 Henri Jean Ernst Caron (in combinatie met Dearsum-Poppenwier)

1941-1944 Anthonie Verstraaten

vanaf 1946 alleen waarnemers

Combinatie met Mantgum, Húns-Leons, Dearsum en Jirnsum

1964-1986 Gerrit Rinse Brink

1986-2002 Jan Klinkhamer

2003-2016 Gerard Knol

Combinatie met Reduzum-Idaerd c.a.

2018-heden Liesbet Geijlvoet