test

 

 

naam

t.a.v.

adres

postcode

plaats

Boelstra-Olivier Stichting

 piet paulusma

It Blauwe Slot 17

9084 DL

GOUTUM

Boersma-Adema Stichting

 

Nachtegaalstraat 2

8916 BA

LEEUWARDEN

Fonds Bolsward-Dronrijp ’93

aanvraagformulier digitaal

 

 

 

Gemeente Littenseradiel

College van B&W

Postbus 1

8730 AA

WOMMELS

Koninklijke Smilde BV

 

Postbus 10

8440 AA

HEERENVEEN

M.A.O.C. Gravin van Bylandt Stichting

Mr. E.Y. Beelaerts van Blokland-van Schaijk

Wassenaarseweg 64

2596 CJ

DEN HAAG

Maatschappij van Welstand

Mevrouw N. de Boer

Postbus 655

3800 AR

AMERSFOORT

Meindersma-Sybenga Stichting

E.J. Vegter

Ottemaweg 3

9063 DW

MOLENEND

P.W. Janssen’s Friesche Stichting

Ir. A. van der Werf

Leeuwetand 39

8445 RB

HEERENVEEN

Pollema-Tromp Stichting

 

Noordersingel 70

8917 BB

LEEUWARDEN

Prins Bernhard Cultuur Fonds

 

Postbus 19750

1000 GT

AMSTERDAM

Provincie Fryslân

 

Postbus 20120

8900 HM

LEEUWARDEN

Rabobank

Mevrouw W. Leenstra-Fekkes

Postbus 769

8901 BN

LEEUWARDEN

Secretariaat Ottema-Kingma Stichting

 

Westersingel 20

8913 CL

LEEUWARDEN

Stichting Gaestmeer Friesland Fonds

t.a.v. de heer ir. U. Kuipers

Zoutepoel 1a

8604 CC

SNEEK

Stichting Herbert Duintjer Fonds

Mr. B. van Haersma Buma

Slotleane 1

9034 HM

MARSSUM

Stichting Juckema-Sideriusfonds

Mr. W.J. Adema

Nachtegaalstraat 2

8916 BA

LEEUWARDEN

Stichting Tjallinga-Weeshuis

De heer B.W. Hopperus Buma

Thorbeckeplein 18

3818 JL

AMERSFOORT

Stichting van Panhuys

J.M. Kingma

Beukenlaan 27

6862 HS

OOSTERBEEK

Stichting Woudsend Anno 1816

 

Postbus 8

8574 ZP

BAKHUIZEN

Stichting Zabawas

De heer P.M. Dingemanse

Postbus 116

2630 AC 

NOOTDORP

Van Heloma Stichting

Mr. N.F. Mulder

Streek 11

8464 NB

SINT JOHANNESGA