Tsjerkepaad 2022 Dearsum: Han Reeder, ‘In den beginne was het licht’

In de Nicolaaskerk van Dearsum is gedurende de openstelling in het kader van Tsjerkepaad een expositie te zien van foto’s van de Sneeker kunstenaar Han Reeder (1939). Al vanaf de lagere school was hij zich bewust van zijn interesse voor tekenen. Op de middelbare school raakte hij diep onder de indruk van het werk van de Duitse expressionist Paul Klee.

Naast zijn studie Nederlands hield hij zich ook al met beeldende kunst bezig. Hij schilderde, maakte linosneden en volgde colleges kunstgeschiedenis. Als leraar Nederlands ging aanvankelijk al zijn creativiteit zitten in het opzetten van nieuwe projecten. Toch kreeg hij ook sterk behoefte aan andere vormen van creativiteit. Dat resulteerde in het opnieuw volgen van cursussen, nu op het gebied van etsen en zeefdrukken. Van zeefdrukken kwam fotografie, van fotografie kwam het spelen met licht. Hij volgde workshops ‘glasobjecten’, want – in Reeders eigen woorden – glas bestaat bij de gratie van het licht, het is het zingen van licht. Een aantal van zijn glasobjecten zijn te zien in de botanische beeldentuin van “Molen de korenaar” te Sexbierum.

Sinds begin jaren tachtig is Han Reeder actief als professioneel beeldend kunstenaar, tegenwoordig vooral als schilder en fotograaf. Het is met name door de fotografie dat Reeder zijn eigen taal ontdekt heeft. Het geeft hem de mogelijkheid om het licht zijn talloze verschijningsvormen te ontfutselen. Hij werkt graag projectmatig waarbij hij zich vrij langdurig concentreert op één bepaald thema. De foto’s in deze expositie in de Nicolaaskerk zijn daar voorbeelden van. Ze komen uit de fotoserie ‘Nissen in middeleeuwse kerken’.

De serie ‘Nissen’ bestaat uit opnames van nissen of restanten daarvan, voornamelijk in de talrijke Romaanse kerkjes in Friesland en Groningen. Sinds de reformatie hebben ze hun religieuze functie verloren. Zo diende de gefotografeerde nis van Dearsum als piscina. De priester kon het water dat hij bij het misritueel gebruikt had, laten weglopen op het gewijde kerkhof. In een sacramentsnis werd de hostie opgeborgen. Weer andere nissen dienden als squint of hagioscoop: een gemetseld gat in de muur, waardoor een zijaltaar met natuurlijk licht verlicht kon worden. 

Ze verloren hun functies, maar het licht is gebleven. Soms vulde Reeder de nissen met eigen associaties of voorzag ze van cultuurhistorisch en andersoortig commentaar.

Maar in deze tentoonstelling gaat hij terug naar het begin: de lege nis en het licht. 

De Nicolaaskerk is geopend tijdens Tsjerkepaad op de zaterdagmiddagen van 2 juli t/m 3 september van 13.30 tot 17.00 uur.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.