Van Kerst naar Epifanië

God maakt zich kenbaar aan mensen, Jezus als brenger van Gods Heil.

Ontsteek een kaars of kijk op een andere manier naar het licht (schijnt de zon?)

Zing, luister of lees lied 283: In de veelheid van geluiden

In de veelheid van geluiden
in het stormen van de tijd
zoeken wij het zachte suizen
van het woord, dat ons verblijdt

En van overal gekomen
drinkend uit de ene bron
bidden wij om nieuwe dromen
richten wij ons naar de zon

Want wij mensen op de aarde
raken van het duister moe
Als uw hart ons niet bewaarde
sliepen wij ten dode toe

Laat uw dauw van vrede dalen
in de voren van de tijd
Vat ons samen in de stralen
van uw goedertierenheid

Die ons naam voor naam wilt noemen
al uw liefde ons besteedt
zingend zullen wij U roemen
en dit huis zingt met ons mee

Lees of zing Psalm 121 (bijvoorbeeld uit de Fryske Bibel)
De ivige Hoeder
https://bijbel.eo.nl/bijbel/psalmen/121

Steek kaarsen aan voor mensen: 
noem hun namen
of zeg ze, de namen,  hardop zonder met vuur te spelen
bedenk wat zij nodig hebben, hoe God bij hun aanwezig is,
wat we ze toewensen

Lezing: Genesis 14: 8-24 
https://bijbel.eo.nl/bijbel/genesis/14

Zing luister of lees: Lied 442 : ‘Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen’ 

Op U mijn Heiland blijf ik hopen,
verlos mij van mijn bange pijn.
Zie, heel mijn hart staat voor U open
en wil, o Heer, Uw tempel zijn.

O Gij, wiens aard’ en hemel zingen,
verkwik mij met Uw heil’ge gloed.
Kom met Uw zachte glans doordringen,
o zon van liefde, mijn gemoed.

Vervul o Heiland, het verlangen,
waarmee mijn hart Uw komst verbeidt.
Ik wil in ootmoed U ontvangen,
mijn ziel en mijn zinnen zijn bereid.

Blijf in Uw liefde mij bewaren,
waar om mij heen de wereld woedt.
O mocht ik Uwe troost ervaren,
doe intocht Heer in mijn gemoed.

Lees over de Liefde uit ‘het boek van Mirdad’ Michael Naimy

Je leeft om te leren liefhebben,
Je hebt lief om te leren leven.
Een andere les wordt niet vereist

Op een dag, nadat de wind de golven, de getijden en de zwaartekracht
Meester zijn geworden, zullen we de energieën der liefde gebruiken…
Dan zal de mens voor de tweede keer in de geschiedenis van de wereld
Het vuur ontdekken.

Liefde is een keuze, niet een eenvoudige of een noodzakelijkerwijs rationele keuze,
Maar eerder een bereidheid om er voor anderen te zijn, 
zonder voorwendsels of slinksheid.

Liefde schept altijd
Zij vernietigt nooit…
Hierin ligt de enige belofte
Voor de mens besloten…

Want uiteindelijk zijn we zoals we liefhebben.
Het is de liefde die onze status bepaalt.
We kunnen geen grote dingen verrichten.
Alleen kleine dingen met grote liefde…